Novinky

Kontrola veřejných financí

Informace Ministerstva financí o finančních kontrolách ve veřejném sektoru.

ilustrace

Základní informace

Průvodní informace Ministerstva financí ke koncepci kontrolního systému v ČR v oblasti veřejných financí.