Novinky

Zajištění podpory produktů pro online šifrování

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Jednací řízení
  • Podlimitní
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 9. 1. 2013

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-95032/2012/23-232/T
NázevZajištění podpory produktů pro online šifrování
Druh zadávacího řízení
Druh veřejné zakázky
Zahájení zadávacího řízeníVýzva uchazeči ze dne17.12.2012
Evidenční číslo ISVZ234722
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - VZ - MF-95032/2012/23-232/T (.PDF, 456 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - text výzvy (vč. příloh) - VZ - MF-95032/2012/23-232/T (.PDF, 505 kB)
ke stažení ve formátu PDF

  • Výzva k jednání 
  • Příloha č. 1 – Platební a obchodní podmínky 
  • Příloha č. 2 – Specifikace požadavků zadavatele
Podání nabídek do29. 1. 2013 16:00
Otevírání obálek29. 1. 2013 v 16:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz   - (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 234722

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)23 - Finanční, odd. 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

SODATSW  spol. s r.o., Horní 32, 639 00  Brno

CenaKč 2 893 000,- bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 19.12.2012.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

-

Nejčtenější