Novinky

Pracovní tým RHSD pro daně a pojištění

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Regulace
  • Daň
  • Tripartita
  • RHSD
Aktualizováno 23. 5. 2016
  • Doplnění zápisu z jednání ze dne 9.9.2014
  • Doplnění zápisu z jednání ze dne 26.11.2014
  • Doplnění zápisu z jednání ze dne 9.3.2015
  • Aktualizace seznamu členů pracovního týmu
  • Aktualizace textu

Pracovní tým Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD) pro daně a pojištění je jedním ze stálých expertních orgánů RHSD, která vznikla v roce 1990 jako tripartitní orgán a institucionalizovaná platforma pro vedení sociálního dialogu mezi vládou, odbory a zaměstnavateli k projednání předpisů a dokumentů s vysokým potenciálem ovlivnit podnikání a zaměstnanost. Podrobnosti o její činnosti lze nalézt na na internetových stránkách Úřadu vlády ČR.

Pracovní tým pro daně a pojištění řeší záležitosti spadající do působnosti RHSD, které se dotýkají daňového systému nebo systému veřejného pojištění v ČR. Pracovní tým projednává materiály předložené plenární schůzi RHSD a připravuje odborná stanoviska k nim a další podklady pro orgány RHSD.

Vedoucí pracovního týmu pro daně a pojištění je od 29. dubna 2016 náměstkyně ministra financí pro daně a cla JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

Členy pracovního týmu jsou experti na daňové otázky a otázky pojištění reprezentující odborové a zaměstnavatelské svazy.

Aktuální seznam členů pracovního týmu

JMÉNO INSTITUCE FUNKCE
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
předsedkyně
MF náměstkyně ministra financí
Ing. Bc. Zdeněk Hrdlička
člen
MF ředitel odboru MF - Strategie daňové politiky, spolupráce a správy MF
Ing. Martin Janeček
člen
GFŘ generální ředitel GFŘ
Mgr. Petr Kašpar
člen
GŘC generální ředitel GŘC
Ing. Tomáš Machanec
člen
MPSV ředitel odboru sociálního pojištění
Ing. Helena Rögnerová
člen
MZd ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním
Mgr. Tomáš Červinka
člen
VZP ČR ředitel odboru výběru pojistného a správy pohledávek
Jan Wiesner
člen
(zástupce KZPS ČR)
SČMVD  
Ing. Martin Tuček
člen
KDP ČR prezident KDP ČR
RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA
člen
HK ČR ředitel odboru legislativy, práva a analýz
Sekretariát RHSD ČR
Mgr. David Kadečka
Anna Matoušková
RHSD ČR sekretariát
Ing. Jiří Horecký, MBA
člen
(zástupce KZPS ČR)
UZS ČR prezident UZS ČR
Ing. Jaromír Schubert
člen
(zástupce Unie středního stavu)
KZPS prezident USS ČR
Mgr. Petr Prchal
člen
(zástupce KZPS ČR)
SČMVD  
Ing. Miroslav Jára
člen
KZPS ČR  
Ing. Naděžda Pikierská, CSc.
člen
(zástupce ASO ČR)
OSPZV – ASO ČR členka předsednictva ASO ČR
JUDr. Jana Neshybová
člen
(zástupce ASO ČR)
GFŘ členka předsednictva ASO ČR
Ing. Jana Říská
člen
(zástupce ASO ČR)
Územní pracoviště pro Prahu 9 místopředsedkyně ÚO OSZFO Praha
Ing. Marcela Kleinová
člen
(zástupce Odborový svaz pracovníků obchodu)
ČMKOS  
Eva Hejnyšová
člen
(zástupce Odborový svaz pracovníků dřevozpracujícího průmyslu)
ČMKOS  
Ing. Jiří Marek
člen
(zástupce OS KOVO)
ČMKOS místopředseda OS KOVO
Bc. Jindřiška Plesníková
člen
(zástupce OS KOVO)
ČMKOS specialistka na daně OS KOVO
Ing. Jitka Čálková
člen
ČMKOS vedoucí finančního oddělení ČMKOS
Ing. Bohuslav Čížek
člen
SPD ČR zástupce ředitele Sekce hospodářské politiky SPD ČR
Ing. Ludmila Nutilová
člen
SPD ČR poradkyně generálního ředitele SPD ČR
Ing. Zdeňka Dvořáková
člen
(zástupce SPD ČR)
Česká pošta, s. p. daňový specialista senior
Bc. Vít Jásek
(zástupce KZPS ČR)
UZS ČR výkonný ředitel
Ing. Jitka Vítková
(zástupce KZPS ČR)
SČMVD  
Dr. Jan Zikeš
(na vědomí – KZPS)
KZPS tajemník

Pracovní tým Daně a pojištění se schází dle potřeby a svolává jej vedoucí pracovního týmu.

Přehled jednání:

9.6.2014

9.9.2014

26.11.2014

9.3.2015

 

Nejčtenější