Novinky

Místní poplatek z ubytovací kapacity – využité lůžko a den

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Místní poplatky
  • Poplatky
  • Daně a cla
  • Veřejný sektor

Otázka:

Zákonem o místních poplatcích je sazba poplatku z ubytovací kapacity stanovena za každé „využité lůžko a den“. Je v souladu se zákonem postup při stanovení výše poplatkové povinnosti, kdy je za „den“ považován i den příjezdu a odjezdu ubytovaného, a to s argumentací, že ubytovaní hosté využívají služeb a infrastruktury obce, která poplatek zavedla?

Odpověď:

Ustanovení § 7 odst. 4 zákona o místních poplatcích jednoznačně stanoví sazbu místního poplatku z ubytovací kapacity poplatku ve vztahu ke každému „využitému lůžku a dni“, aniž by současně byly uvedeny jakékoliv další vymezující skutečnosti týkající se pojmu den, jako např. slova „započatý den“.

Ohledně užití pojmu „den“ v uvedeném ustanovení může mít zákonodárce, z logiky věci a kontextu ustanovení, na mysli pouze kalendářní den. Při stanovení výše poplatkové povinnosti poplatníka, kterým je ubytovatel, je rozhodující skutečnost, zda bylo v konkrétním kalendářním dni „využito“, tj. zaplaceno lůžko v zařízení určeném k přechodnému ubytování za úplatu.

Zpravidla již při objednání ubytování jsou dny označeny konkrétním „datem dne příjezdu a datem dne odjezdu“ klienta. Pro určení využitých lůžek v rámci dne bude vždy rozhodný pouze počet „využitých lůžek v příslušném kalendářním dni“. Např. při objednání noclehu v jednolůžkovém pokoji od 1. do 3. listopadu půjde o využití jednoho lůžka, a to po dvě noci dvou po sobě jdoucích kalendářních dnů (2. a 3. listopadu). Skutečnost, že klient má možnost se v den příjezdu ubytovat a služeb a infrastruktury obce využívat až do svého odjezdu, je v případě tohoto poplatku nerozhodná.