Novinky

Daňový kalendář

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

  • Daňový kalendář
  • Splatnost daně
  • Generální finanční ředitelství
  • Finanční správa

Upozornění na daňové povinnosti v aktuálním roce, které vyplývají pro poplatníky z jednotlivých zákonů.

Seznam daní - Daňový kalendář

Zdroj: Finanční správa ČR


Finanční správa ČR - je zřízena zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 456/2011 Sb.“), jakož i její postavení a kompetence. Finanční správa ČR je tvořena soustavou orgánů finanční správy, které jsou podřízené Ministerstvu financí. Klíčovou součástí kompetence Finanční správy ČR je správa daní, ale zároveň vykonává široké spektrum dalších agend.