Novinky

Stanovisko k povolovacímu procesu po schválení nové právní úpravy (zákon o hazardních hrách)

odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi
odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Vydáno

  • Soukromý sektor
  • Loterie a sázkové hry
  • Loterijní zákon
  • Veřejný sektor
  • Stanovisko
  • Regulace
Aktualizováno 6. 6. 2016 14:00
  • Zveřejněna anglická verze Stanoviska

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi připravil stanovisko k povolovacímu procesu po schválení nové právní úpravy.

Vzhledem k množícím se dotazům k povolovacímu procesu dle současného loterního zákona po vyhlášení nového zákona o hazardních hrách ve Sbírce zákonů, bychom Vás chtěli informovat o stanovisku Ministerstva financí v dané věci.

Vzhledem ke skutečnosti, že části nového zákona týkající se povolovacího procesu a pověřených autorizovaných osob nabývají v souladu s § 141 návrhu zákona o hazardních hrách účinnosti již dnem vyhlášení zákona o hazardních hrách ve Sbírce zákonů, budou moci provozovatelé od tohoto okamžiku, resp. od okamžiku, kdy budou mít k dispozici veškeré povinné přílohy, podávat žádosti o vydání základního povolení dle zákona o hazardních hrách, avšak s odloženou účinností k nabytí účinnosti zákona o hazardních hrách jako celku, kdy již bude možné hazardní hry dle návrhu zákona i provozovat, tedy k 1. 1. 2017.

Současně však do 31. 12. 2016 bude nadále účinný současný zákon č. 202/1990, o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „loterní zákon“). Pokud budou provozovatelé chtít podat žádost dle loterního zákona, nejzazším termínem je tedy 31.12.2016. V souladu s § 135 návrhu zákona o hazardních hrách se správní řízení podle loterního zákona, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti zákona o hazardních hrách, dokončí podle loterního zákona. Nicméně je nutné uvést, že v případě takových žádostí je nutno brát na zřetel správní praxi Ministerstva financí ohledně požadavku na odložené účinnosti. Tyto žádosti mohou být tedy podávány s odloženou účinností stanovenou nejdéle do 28.2.2017. Dále je nutno upozornit na § 138 zákona o hazardních hrách, který stanovuje, že povolení vydaná dle loterního zákona nelze ode dne nabytí účinnosti zákona o hazardních hrách rozšiřovat, doplňovat nebo prodlužovat dobu jeho platnosti.

Z uvedeného vyplývá, že od vyhlášení zákona o hazardních hrách ve Sbírce zákonů do 1.1.2017 bude existovat určitá „dvojkolejnost“ povolovacího procesu.

Závěrem bychom chtěli uvést, že Ministerstvo financí připravuje v období letních prázdnin sérii workshopů na téma nové právní úpravy, na kterých budou představeny jednotlivé aspekty zákona o hazardních hrách - například podřazení pod jednotlivé druhy hazardních her nebo povolovací proces. O termínech jednotlivých workshopů, které by měly proběhnout, jak formou vysvětlení pro provozovatele nejasných ustanovení, tak prostřednictvím diskuze za účelem nalezení efektivního řešení pro nastavení nové správní praxe, budou všichni provozovatelé v průběhu měsíce června a v dostatečném předstihu informováni.

Z tohoto důvodu Vám sdělujeme, že do uskutečnění těchto seminářů či workshopů nebude odbor 34 přijímat schůzky s jednotlivými provozovateli ohledně nové právní úpravy, ale vítáme veškeré písemné dotazy či podklady, které budou zařazeny na program jednotlivých seminářů. Uváděné dotazy či podklady zasílejte případně na email Petra.Durovicova@mfcr.cz.


anglická verze:

To whom it may concern,

I am pleased to inform you that the new Gambling Act which will allow EU operators to enter the market was passed by the legislative body. It is expected that the Gambling Act will come into effect on 1. 1. 2017, however, some parts of the new gambling law are going to come into force on the day of its promulgation in the Collection of Law. As a result, after the list of test labs will be made public, gambling operators will be able to apply for licenses.

Due to increasing amount of questions concerning the new regulation, the Ministry of Finance is preparing series of workshops from July to August where there will be presented various aspects of the (new) gambling law. Unclear provisions of the new gambling law will be explained and specified to operators in these seminars. Seminars are going to be held in Czech, therefore, assistance of local legal advisors might be beneficial, as translators cannot be guaranteed at this point. The Ministry of Finance will announce specific topics and dates for each workshop in advance, together with relevant statement (no later than the end of June). Please note that any questions are welcome in order to open a constructive discussion and find an effective solution.

We would like to draw your attention to the fact that the Gambling and Lottery Supervision Department 34 will not accept appointments with operators regarding new legislation. However, all written questions remain welcome and will be included in the agenda for the workshops. If you have any questions please do not hesitate to contact Mrs. Petra Durovicova, Head of Licensing Unit of Gambling and Lottery Supervision Department (Petra.Durovicova@mfcr.cz).

 

Nejčtenější