Novinky

2009

Konzultační materiály a informace k Investičním službám a organizování trhů v roce 2009.

ilustrace

Vydáno

Aktuální legislativní záměry Evropské komise - Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled nad politikami odměňování

Zpřísnění kapitálových požadavků na obchodníka s cennými papíry, úprava pravidel angažovanosti, řízení rizika likvidity, využívání hybridních nástrojů z hlediska regulatorního kapitálu a požadavků na sekuritizaci.

Vydáno

Ministerstvo financí se vyjádřilo ke konzultační materiálu Výboru evropských regulátorů trhů cenných papírů (CESR) na možnou úpravu směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID)

Ministerstvo financí se vyjádřilo ke konzultační materiálu Výboru evropských regulátorů trhů cenných papírů (CESR) na možnou úpravu směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID) pokud se jedná v bližší vymezení jednoduchého investičního nástroje pro účely tzv. testu přiměřenosti.