Novinky

Podnikání na kapitálovém trhu

Informace MF k tématu podnikání na kapitálovém trhu.

ilustrace

Aktuality

Informace k právní úpravě poskytování investičních služeb a činností, organizování regulovaných trhů a obchodování v mnohostranných obchodních systémech, jakož i organizování jiných trhů investičních nástrojů nebo cenných papírů.

Ochrana kapitálového trhu

Informace k právní úpravě vnitřních informací a ochranně před jejich zneužitím, manipulace s trhem, transparentnosti emitentů kotovaných nástrojů, prospektu cenného papíru a veřejné nabídce cenného papíru.