Novinky

2010

Konzultační materiály, vyhodnocení veřejných konzultací a další informace z oblasti finančního zajištění v roce 2010.

ilustrace

Vydáno

Nová právní úprava finančního zajištění nabyla platnosti (Zákon č. 408/2010 Sb. a Zákon č. 409/2010 Sb.)

Dne 29. prosince 2010 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění  a zákon č. 409/2010 Sb. o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění .

Uvedenými právní předpisy se do českého právního řádu znovu promítá směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2002/47 ze dne 6. června 2002 o dohodách o finančním zajištění, a promítají čl. 2 a 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES, kterou se mění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění, pokud jde o propojené systémy a pohledávky z úvěru a čl. 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry ve znění směrnice 2009/44/ES. Zákony nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2011.

  • Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Vydáno

Vláda předložila dne 8. září 2010 Poslanecké sněmovně PČR vládní návrh zákona o finančním zajištění a vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

Vláda České republiky předložila dne 8. září 2010 Poslanecké sněmovně PČR vládní návrh zákona o finančním zajištění (sněmovní tisk č. 84) a vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění (sněmovní tisk č. 85). Zpracovatelem návrhů je Ministerstvo financí.

Vydáno

Ministerstvo financí předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrhy zákonů týkající se nové právní úpravy finančního zajištění

Ministerstvo financí předložilo dne 26. března 2010  do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona o finančním zajištění a návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění. Návrhy zákonů se předkládají v souvislosti s transpozicí směrnic Evropského parlamentu a Rady.

Vydáno

Vyhodnocení druhé veřejné konzultace k materiálu Nová právní úprava finančního zajištění

Ministerstvo financí dne 15.3.2010 publikuje materiál vyhodnocující druhou veřejnou konzultaci k nové právní úpravě finančního zajištění.

Druhý konzultační materiál k nové právní úpravě finančního zajištění byl uveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí dne 9.12.2009. Lhůta pro zaslání vyjádření byla stanovena do 13.1.2010. Publikace konzultačního materiálu byla dále elektronickou zprávou oznámena 17 advokátním kancelářím, jež se problematikou finančního zajištění zabývají, a 6 profesním asociacím působícím v oblasti finančního trhu.  Ministerstvo obdrželo vyjádření od celkem dvou advokátních kanceláří a dále České bankovní asociace a Asociace pro kapitálový trh ČR, které prezentovaly názor svých členů. Vyjádření zaslala také mezinárodní profesní asociace - ISDA.

Veřejnosti se předkládají shrnutí vyjádření účastníků veřejné konzultace. Cílem dokumentu není prezentovat výsledné řešení dané problematiky.

  • Výsledek veřejné konzultace