Novinky

Kapitálový trh

Dokumenty a informace Ministerstva financí k segmentu kapitálového trhu. Chronologicky řazeno.

ilustrace

Základní informace

Působnost Ministerstva financí v oblasti právní úpravy kapitálového trhu.

Právní rámce

Přehledy právních rámců pro jednotlivé oblasti kapitálového trhu.

Investiční fondy

Informace k právní úpravě obhospodařování a administrace investičních fondů a zahraničních investičních fondů a nabízení investic do těchto fondů.

Cenné papíry

Informace k obecné právní úpravě cenných papírů a právní úpravě dluhopisů.