Novinky

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2018

odbor 16 - Cenová politika
odbor 16 - Cenová politika

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Regulace
  • Soukromý sektor
  • Spotřebitelské ceny
Aktualizováno 13. 3. 2018 14:00
  • Aktualizace tabulky - doplněny údaje za únor 2018

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2018

Uvedené hodnoty jsou počítány z výběrového šetření limitovaného počtu respondentů prováděného Českým statistickým úřadem a mají pouze orientační vypovídající schopnost, neboť primárně slouží jako podklad pro zjišťování vývoje celkového indexu spotřebitelských cen a níže uvedené indexy v některých případech zahrnují i neregulované položky.

Meziroční indexy (stejné období předchozího roku = 100)

REGULOVANÁ KOMODITA LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC
Rok 2018
Léčiva 104,2 103,8                    
Ambulantní lékařská péče 101,9 101,8                    
Ambulantní stomatologická péče 106,9 105,9                    
Doprava osobní vnitrostátní silniční linková autobusová 98,5 99,1                    
Osobní doprava vnitrostátní železniční 101,7 101,7                    
Elektrická energie 102,8 102,8                    
Tepelná energie 98,6 99,7                    
Plyn 98,2 99,2                    
Pitná voda (vodné) 101,9 101,9                    
Odpadní odvedená voda (stočné) 101,2 101,2                    
Pošty 100,0 111,5                    
Telefonní služby 100,0 100,0                    
Služby krematorií 105,0 105,5                    

 

Doporučované

Nejčtenější