Novinky

Informace pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2015

oddělení 1603 - Metodika kontroly, správní řízení a subvence
oddělení 1603 - Metodika kontroly, správní řízení a subvence

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Cenové kontrolní orgány
  • Kraj
  • Kraje a obce
  • Obce
  • Výsledek činnosti
  • Soukromý sektor

Žádost pro cenové kontrolní orgány o zajištění přehledu o činnosti cenových kontrolních orgánů za předcházející kalendářní rok 2015 v termínu do 12. února 2016, který po projednání ve vládě bude předložen Poslanecké sněmovně.

Informace by měly být zpracovány v rozsahu tabulky uvedené v příloze a zahrnovat kontroly dodržování cenových předpisů za období roku 2015.

Zpracovaný přehled zašlete na elektronickou adresu: cenova.kontrola@mfcr.cz, popř. v listinné podobě na adresu Ministerstvo financí, odbor 16, Letenská 15, 118 10 Praha 1, nejpozději v termínu do 12. února 2016.

Příloha - tabulka k vyplnění

Nejčtenější