Novinky

2013

Výsledky činnosti cenové kontroly v roce 2013.

ilustrace

Vydáno

Informace pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2013

Informace by měly být zpracovány v rozsahu tabulky uvedené v příloze dopisu (pod č.j: MF-7985/2014/16-1603 – PID: MFCR4XXRFH ze dne 7.ledna 2014), který byl zaslán cenovým kontrolním orgánům (územní finanční orgány, celní orgány, kraje, obce a další) a zahrnovat kontroly dodržování cenových předpisů za období roku 2013. Zpracovaný přehled zašlete na elektronickou adresu: cenova.kontrola@mfcr.cz, popř. v listinné podobě na adresu Ministerstvo financí, odbor 16, Letenská 15, 118 10 Praha 1