Novinky

Výsledky činnosti

Výsledky činnosti cenové kontroly. Chronologicky řazená data.

ilustrace

Vydáno

Informace o výsledcích kontrol za rok 2016

  • Zdroj MF - odbor 16 Cenová politika; odd. 1604 – Cenová kontrola v oboru vodovodů a kanalizací, Informace o výsledcích kontrolní činnosti odd. 1604 podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) za rok 2016; ke stažení ve formátu PDF.

Vydáno

Informace pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2016

Žádost pro cenové kontrolní orgány o zajištění přehledu o činnosti cenových kontrolních orgánů za předcházející kalendářní rok 2016 v termínu do 24. února 2017, který po projednání ve vládě bude předložen Poslanecké sněmovně. Informace by měly být zpracovány v rozsahu tabulky uvedené v příloze a zahrnovat kontroly dodržování cenových předpisů za období roku 2016.

Vydáno

Informace pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2015

Žádost pro cenové kontrolní orgány o zajištění přehledu o činnosti cenových kontrolních orgánů za předcházející kalendářní rok 2015 v termínu do 12. února 2016, který po projednání ve vládě bude předložen Poslanecké sněmovně. Informace by měly být zpracovány v rozsahu tabulky uvedené v příloze a zahrnovat kontroly dodržování cenových předpisů za období roku 2015.

Vydáno

Informace pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2014

Žádost pro cenové kontrolní orgány o zajištění přehledu o činnosti cenových kontrolních orgánů za předcházející kalendářní rok 2014 v termínu do 13. února 2015, který po projednání ve vládě bude předložen Poslanecké sněmovně. Informace by měly být zpracovány v rozsahu tabulky uvedené v příloze a zahrnovat kontroly dodržování cenových předpisů za období roku 2014.

Vydáno

Informace pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2013

Informace by měly být zpracovány v rozsahu tabulky uvedené v příloze dopisu (pod č.j: MF-7985/2014/16-1603 – PID: MFCR4XXRFH ze dne 7.ledna 2014), který byl zaslán cenovým kontrolním orgánům (územní finanční orgány, celní orgány, kraje, obce a další) a zahrnovat kontroly dodržování cenových předpisů za období roku 2013. Zpracovaný přehled zašlete na elektronickou adresu: cenova.kontrola@mfcr.cz, popř. v listinné podobě na adresu Ministerstvo financí, odbor 16, Letenská 15, 118 10 Praha 1

Vydáno

Informace pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2012

Informace by měly být zpracovány v rozsahu tabulky uvedené v příloze dopisu (č.j.: MF-26313/2013/16-163  ), který byl zaslán cenovým kontrolním orgánům (územní finanční orgány, celní orgány, kraje, obce a další) a zahrnovat kontroly dodržování cenových předpisů za období roku 2012. Zpracovaný přehled zašlete na elektronickou adresu: cenova.kontrola@mfcr.cz, popř. v listinné podobě na adresu Ministerstvo financí, odbor 16, Letenská 15, 118 10 Praha 1