Novinky

Zdravotnictví - 2016

odbor 16 - Cenová politika
odbor 16 - Cenová politika

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Soukromý sektor
  • Zdravotnictví
  • Ceny léčiv

V roce 2015 nebyly provedeny Ministerstvem zdravotnictví (prostřednictvím cenového předpisu nebo cenového rozhodnutí) žádné změny v oblasti cenové regulace léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely. Došlo ovšem k úpravě sazby DPH pro léčivé přípravky a některé potraviny pro zvláštní lékařské účely k 1. 1. 2015, kdy došlo ke snížení sazby z 15 % na 10 %. Přes předpokládaný dopad snížení DPH, který by se měl výrazněji projevit ve snížení cen pro konečné spotřebitele, k takovému efektu nedošlo.

V oblasti regulace cen zdravotnických prostředků nedošlo v roce 2015 k úpravě regulace a je stále platný Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 3/2013/FAR ze dne 16. dubna 2012, o regulaci cen zdravotnických prostředků a Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 2/13-FAR ze dne 7. prosince 2012, kterým se stanoví seznam skupin zdravotnických prostředků s deregulovanými cenami výrobce.

V oblasti regulace cen zdravotních služeb byl pro rok 2015 vydán Cenový předpis 1/2015/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů ze dne 2. prosince 2014.

V cenovém předpisu 1/2015/DZP byl vydán aktualizovaný seznam maximálních cen specifických výkonů.

Výše maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění zůstala v cenovém předpisu 1/2015/DZP u většiny výkonů stejná jako v roce 2014.

V roce 2015 vykázal ČSÚ pokles průměrných cen léčiv o 5,0 %, ceny léků bez předpisu a ostatních léčiv vzrostly dokonce o 3,2 %. Průměrné ceny léků na předpis naopak klesly o 15,6 %. V případě ambulantní lékařské péče byl v roce 2015 zaznamenán pokles o 46,8 %, což je možné vysvětlit jako následek zrušení třicetikorunových regulačních poplatků za návštěvu u lékaře. Průměrné ceny ústavní zdravotní péče vzrostly o 7,9 % na rozdíl od průměrné ceny ambulantní stomatologické péče, která dle údajů ČSÚ v roce 2015 klesla o 3,3 %.

Nejčtenější