Novinky

Použití železniční infrastruktury celostátních a regionálních drah - 2016

odbor 16 - Cenová politika
odbor 16 - Cenová politika

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Soukromý sektor
  • Železniční doprava
  • Doprava

S účinností od 1. prosince 2013 byl změněn způsob regulace cen za použití železniční dopravní cesty, přičemž byla aplikována pravidla odpovídající požadavkům evropské legislativy pro toto odvětví. Regulace formou maximálních cen byla změněna na věcně usměrňované ceny.

Nejčtenější