Novinky

Plyn - 2016

odbor 16 - Cenová politika
odbor 16 - Cenová politika

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Soukromý sektor
  • Plynná paliva

Konečná cena dodávky plynu pro spotřebitele se, stejně jako v minulých letech, skládá z regulované a neregulované části. Největší část výsledné ceny plynu je tvořena neregulovanou cenou za komoditu a obchod a cenou za ostatní služby dodávky. Tato cena se odvíjí především od velkoobchodní pořizovací ceny vlastní komodity (plynu) a celkové situace na trhu s plynem.
Pro rok 2015 byly regulované ceny v oblasti plynárenství stanoveny v souladu s platnou metodikou regulace a pravomocemi ERÚ.

Dle údajů ČSÚ došlo v roce 2015 k průměrnému nárůstu cen za o 3,1 %.

Nejčtenější