Novinky

Osobní doprava vnitrostátní železniční - 2016

odbor 16 - Cenová politika
odbor 16 - Cenová politika

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Soukromý sektor
  • Železniční doprava
  • Regionální železniční doprava
  • Osobní doprava vnitrostátní železniční
  • Doprava

V roce 2015 platila pro dopravce povinnost poskytovat nadále slevy pro určité kategorie cestujících, které odpovídají zejména potřebě sociálně citlivým skupinám cestujících umožnit dostupnost tohoto druhu veřejné dopravy.

V některých segmentech železniční dopravy, kde dochází ke koncentraci soutěžitelů v provozování železniční dopravy (zejména traťová relace Praha – Ostrava), přestávají věcně usměrňované ceny limitovat výši jízdného a rozhodující je nabídka konkurence.

Podle ČSÚ se průměrně cena v osobní železniční dopravě zvýšila o 1,3 %.

Nejčtenější