Novinky

Nájemné z bytu a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytů - 2016

odbor 16 - Cenová politika
odbor 16 - Cenová politika

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Nájemné z bytu
  • Soukromý sektor

Skončením platnosti zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, byla k 31. prosinci 2012 fakticky ukončena zbývající regulace nájemného v krajských městech a vybraných městech Středočeského kraje. V ostatních městech skončila tato regulace již v roce 2010.

Průměrná roční výše nájemného dle Českého statistického úřadu (dále jen „ČSÚ“) v roce 2015 vzrostla o necelé procento (0,8 %).

Nejčtenější