Novinky

Mléčné výrobky pro žáky - 2016

odbor 16 - Cenová politika
odbor 16 - Cenová politika

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Soukromý sektor
  • Mléčné výrobky pro žáky
  • Školství

Od 1. ledna 2015 byly dodávky podporovaných mléčných výrobků do škol realizovány dle výměru MF č. 01/2015, kterým bylo stanoveno celkem 78 maximálních cen. Vycházelo se přitom z již dříve stanovených maximálních cen od 1. září 2014 pro školní rok 2014/2015.

Maximální ceny pro školní rok 2015/2016 s účinností od 1. září 2015 byly stanoveny výměrem MF č. 02/2015. Dodatečně pak byly výměrem MF č. 03/2015 s účinností od 1. listopadu 2015 stanoveny ceny dalších 20 dotovaných mléčných výrobků, které nově zaregistroval Státní zemědělský intervenční fond. Ceny mléčných výrobků ve školách jsou vlivem poskytovaných podpor výrazně nižší než v běžné prodejní síti.

Do programu bylo ve školním roce 2014/2015 zapojeno 3 012 škol a mléčné výrobky odebíralo cca 605,5 tis. dětí.

Nejčtenější