Novinky

Doprava osobní vnitrostátní autobusová - 2016

odbor 16 - Cenová politika
odbor 16 - Cenová politika

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Soukromý sektor
  • Doprava osobní vnitrostátní autobusová
  • Doprava
  • Autobusová doprava

V roce 2015 byl upraven v pravidlech pro věcné usměrňování cen jízdného ve vzorci pro výpočet přiměřeného zisku postup pro určení počtu vozidel dopravce, která jsou nezbytná pro zajišťování linkové dopravy. V počtu vozidel je zohledněna velikost vozidla rozdílnou výší koeficientu, a to v členění pro autobusy, mikrobusy a osobní automobily. Ceny pro propočet plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného pro rok 2015 nebyly upravovány.

Podle údajů ČSÚ se průměrně cena v osobní autobusové dopravě zvýšila o 0,2 %.

Nejčtenější