Novinky

2011

Přehled vývoje cen regulovaných odvětví v roce 2011.

ilustrace
Typ
Období

Vydáno

Nájemné z bytu a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytů

ČSÚ vykázal v roce 2011 (prosinec 2011/prosinec 2010) nárůst čistého nájemného o 4,6 %, v tom nájemného jednostranně zvýšeného podle zákona č. 107/2006 Sb. o 11,8 % a tržní o 1,5 %. Růst nájemného podle zákona o jednostranném zvýšení nájemného se však v Praze pohyboval různě podle kategorií bytů a jednotlivých městských částí. U I. kategorie od 8,7 % do 19,6 %, u II. kategorie od 11,3 % do 22,6 %, u III. kategorie od 12,7 % do 24,1 % a u IV. kategorie od 15,9 % do 27,5 %.

Vydáno

Osobní doprava vnitrostátní železniční

K 1. února 2011 byla na základě přijatého zákona č. 425/2010 Sb. zrušena bezplatná přeprava představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců. V roce 2011 postupně ČD nabízely cestujícím různé akční nabídky. Např. od 12. června do 10. prosince připravily pro cestující na každý spoj SC Pendolino vybraný počet místenek za 35,- Kč. Dále ve spolupráci s obchodním řetězcem Lidl nabídly ČD cestujícím 20 000 celodenních síťových jízdenek ČD Net za 199,- Kč, které bylo možné využít 3., 4. nebo 5. července. Další nabídkou byla možnost využít síťovou jízdenku SONE+ v kombinaci s MHD Praha v období od 2. července do 10. prosince. Od 1. září do 10. prosince na vytipovaných regionálních tratích bylo možné cestovat ve všech vlacích za zvýhodněné jízdné se slevou 25, popř. 50%. Od 3. října nabídly ČD Promo nabídky na trase Praha - Olomouc a do dalších měst. K 11. prosinci 2011 zvýšily ČD obyčejné jízdné o 5%. Z takto upraveného jízdného jsou standardním způsobem vypočítány ceny dalších produktů. Tato úprava jízdného byla provedena z důvodu zvýšení snížené sazby DPH z 10 a 14 % s účinností od 1. ledna 2012. V této úpravě je zohledněna i změna sazby DPH z 9 na 10 % (od 1. ledna 2010), která do této úpravy nebyla v cenách jízdného zahrnuta.

Vydáno

Elektrická energie

Průměrné meziroční zvýšení cen k 1. lednu 2011 za dodávku elektřiny bez vlivu daňových položek činilo u domácností 4,6 %. Průměrný nárůst regulovaných položek činil 15,3 %, neregulovaná cena silové elektřiny klesla v průměru o 5,7 %. ČSÚ vykázal celkové zvýšení spotřebitelských cen elektřiny za rok 2011 (prosinec 2011/prosinec 2010) o 4,8 %.

Vydáno

Zdravotnictví

V roce 2011 vykázal ČSÚ nárůst cen léčiv o 10,5 % (prosinec 2011/prosinec 2010), z toho léky předepsané lékařem vzrostly o 1,6 % a léky bez receptu a ostatní léčiva vzrostly o 3,6 %. Ceny zdravotnických prostředků vzrostly v roce 2010 o 2,4 %, ceny ambulantní lékařské péče o 0,7 %, ceny ústavní zdravotní péče o 42,9 % a ceny ambulantní stomatologické o 6,5 %.

Vydáno

Pitná voda a odpadní odvedená voda - vodné a stočné

Ceny plynárenské firmy již nemění čtvrtletně, ale průběžně celý rok. Ceny plynu za celý rok 2011 vzrostly o 22,4 %. K nejvyššímu růstu došlo v listopadu o 5,2 % a prosinci o 3,2 %, zejména vlivem zvýšení cen ropy a poklesu kursu koruny.

Vydáno

Doprava osobní vnitrostátní autobusová

K 1. února 2011 byla na základě přijatého zákona č. 425/2010 Sb. zrušena bezplatná přeprava představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců.

Vydáno

Tepelná energie

ČSÚ vykázal za celý rok 2011 nárůst cen tepelné energie o 1,9 %.

Vydáno

Mléčné výrobky pro žáky

Od 1. ledna 2011 se dodávky podporovaných mléčných výrobků do škol uskutečňovaly za ceny podle výměru MF č. 04/2010 ze dne 24. srpna 2010. K 1. únoru 2011 byly výměrem MF č. 02/2011 zvýšeny ceny mléčných výrobků z důvodu výrazně odlišného vývoje cen mléčné suroviny na trhu, než mlékárny předpokládaly. Maximální ceny podporovaných mléčných výrobků pro školní rok 2011/2012 byly stanoveny výměrem MF č. 04/2011 ze dne 24. srpna 2011 s účinností od 1. září 2011. Bylo stanoveno celkem 78 maximálních cen. Ceny ve školách jsou vlivem poskytovaných podpor výrazně nižší než v běžné prodejní síti.