Novinky

Zdravotnictví

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu
oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Zdravotnictví
  • Soukromý sektor

Od 1.1.2010 vstoupilo v platnost v souladu se Zákonem č. 362/2009 Sb. 7% snížení stanovených maximálních cen výrobce a ohlášených cen původce (tzv. Janotův balíček). Z celkového počtu 8 961 hrazených kódů SÚKL došlo k 7% poklesu ceny u 7248 kódů SÚKL. Vliv 7 % snížení cen se projevoval v průběhu roku 2010 velmi pozvolna, a to díky doprodeji léků za nesnížené ceny v 1. čtvrtletí 2010.

Z celkového počtu obchodovaných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (6454) bylo v rozhodném období (1/2010 - 12/2010)

  • regulováno maximální cenou 2785 LP a PZLÚ
  • regulováno ohlášením ceny původce 2218 LP a PZLÚ
  • neregulováno 1451 LP a PZLÚ

V oblasti cenové regulace léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely došlo meziročně k následujícím posunům:

  • reálné ceny u těch léčiv, které podléhají regulaci ceny původce stanovením maximální ceny, zaznamenaly meziroční pokles o 5,12 %.
  • reálné ceny u deregulovaných léčivých přípravků zaznamenaly pokles o 7,54 %.
  • ceny neregulovaných léčiv meziročně vzrostly o 1,94 %.

Naproti tomu v roce 2010 vykázal ČSÚ nárůst cen léčiv o 10,5 % (prosinec 2010/prosinec 2009), z toho léky předepsané lékařem vzrostly o 21,2 % a léky bez receptu a ostatní léčiva vzrostly pouze o 0,6 %.

Nejčtenější