Novinky

2010

Přehled vývoje cen regulovaných odvětví v roce 2010.

ilustrace
Typ
Období

Vydáno

Doprava osobní vnitrostátní autobusová

Jízdné v osobní vnitrostátní autobusové dopravě zůstává nadále regulováno věcným usměrňováním ceny s tím, že dopravci jsou povinni poskytovat slevy pro určité kategorie cestujících. V rámci pravidel věcného usměrňování cen pro účely propočtu přiměřeného zisku a ekonomicky oprávněných nákladů zůstal pro rok 2010 koeficient růstu provozních nákladů 1,063. Z důvodu zvýšení snížené sazby DPH z 9 % na 10 % s účinností od 1. ledna 2010 byly upraveny ceny pro propočet plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného.

Vydáno

Osobní doprava vnitrostátní železniční

K 13. červnu 2010 zavedly České dráhy nový vnitrostátní tarif SporoTiket pro cestování mezi krajskými městy a nabídku eLiška, která dosud platila jen na cesty mezi krajskými městy, byla rozšířena na 113 měst. K 12. prosinci 2010 zdražily České dráhy zpáteční jízdné o 5 % a nabídku SONE+ zvýšily o 22%.

Vydáno

Plynná paliva

K 1.1. se cenová hladina poklesla o 0,6 %.
K 1.4. vzrostly ceny zemního plynu pro domácnosti o 3,3 %.
K 1.7. vzrostly ceny zemního plynu pro domácnosti o 4,2 %.
K 1.10. došlo ke snížení cen zemního plynu pro domácnosti o 0,2 %.

Vydáno

Zdravotnictví

Od 1.1.2010 vstoupilo v platnost v souladu se Zákonem č. 362/2009 Sb. 7% snížení stanovených maximálních cen výrobce a ohlášených cen původce (tzv. Janotův balíček). Z celkového počtu 8 961 hrazených kódů SÚKL došlo k 7% poklesu ceny u 7248 kódů SÚKL. Vliv 7 % snížení cen se projevoval v průběhu roku 2010 velmi pozvolna, a to díky doprodeji léků za nesnížené ceny v 1. čtvrtletí 2010.

Vydáno

Mléčné výrobky pro žáky

K 1. lednu 2010 byl seznam mléčných výrobků s maximálními cenami pro školní rok 2009/2010 rozšířen o dodatečně nově zaregistrované výrobky k dodávkám do škol Státním zemědělským intervenčním fondem (dále SZIF) K dalšímu rozšíření sortimentu výrobků ve školách došlo od 1. února výměrem MF č. 02/2010 po předchozích dalších sedmi nově schválených registracích SZIF. Tyto dodatečné registrace byly dodávajícím mlékárnám umožněny nařízením vlády č. 238/2009 Sb. ze dne 20. července 2009.
  
Maximální ceny podporovaných mléčných výrobků pro školní rok 2010/2011 byly stanoveny výměrem MF č. 04/2010 ze dne 24. srpna 2010 s účinností od 1. září 2010. Bylo stanoveno celkem 74 maximálních cen. Ceny ve školách jsou vlivem poskytovaných podpor výrazně nižší než v běžné prodejní síti.

Vydáno

Elektrická energie

Celkové průměrné meziroční snížení cen k 1. lednu 2010 za dodávku elektřiny bez vlivu daňových položek činilo u domácností 3,6 %. Průměrný nárůst regulovaných položek byl 11,72 %, neregulovaná cena silové elektřiny klesla v průměru o 14,8 %. V případě maloodběru podnikatelů na hladině nízkého napětí byl celkový průměrný meziroční pokles bez vlivu daňových položek o 4,21 %.

Vydáno

Nájemné z bytu a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytů

ČSÚ vykázal v roce 2010 (prosinec 2010/prosinec 2009) nárůst čistého nájemného o 8,4 %, v tom nájemného jednostranně zvýšeného podle zákona č. 107/2006 Sb. o 16,8 % a tržní kleslo o 1,8 %. Růst nájemného podle zákona o jednostranném zvýšení nájemného se však v Praze pohyboval různě podle kategorií bytů a jednotlivých městských částí. U I. kategorie od 8,7 % do 19,5 %, u II. kategorie od 11,4 % do 22,6 %, u III. kategorie od 12,7 % do 24,1 % a u IV. kategorie od 15,9 % do 27,6 %.

Vydáno

Tepelná energie

ČSÚ vykázal za celý rok 2010 nárůst cen tepelné energie o 3,4 %.

Vydáno

Pitná voda a odpadní odvedená voda - vodné a stočné

Ceny pitné a odpadní odvedené vody byly regulovány formou věcného usměrňování cen. Český statistický úřad vykázal v roce 2010 (prosinec 2010/ prosinec 2009) nárůst cen pitné a odvedené vody v souhrnu o 4,1 %. Vývoj cen byl v jednotlivých oblastech diferencovaný.