Novinky

Plynná paliva

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu
oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Plynná paliva
  • Soukromý sektor

K 1.1. se cenová hladina nezměnila.
K 1.4. se snížily ceny zemního plynu pro domácnosti o 3 %.
K 1.7. došlo ke snížení cen zemního plynu pro domácnosti o 6,3 %.
K 1.10. došlo ke snížení cen zemního plynu pro domácnosti o 2,8 %.

Nejčtenější