Novinky

Plynná paliva

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu
oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Plynná paliva
  • Soukromý sektor

K 1.1. se zvýšily ceny zemního plynu pro domácnosti v průměru o 7,8 %.
K 1.4. se zvýšily ceny zemního plynu pro domácnosti o 3 %.
K 1.7. došlo ke zvýšení cen zemního plynu pro domácnosti o 9,7 %.
K 1.10. došlo ke zvýšení cen zemního plynu pro domácnosti o 10 %.

Nejčtenější