Novinky

Mléčné výrobky pro žáky

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu
oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Mléčné výrobky pro žáky
  • Soukromý sektor

K 1.1. bylo do cen mléčných výrobků, platných pro školní rok 2007/2008, nutné promítnout zvýšenou DPH, částečně byl též zohledněn i nárůst ceny mléka na trhu. Od 1.2. došlo k další úpravě maximálních cen na základě změn sazeb podpor ES ze samého konce ruku 2007; při té příležitosti bylo přihlédnuto i k aktuálnímu vývoji cen mléka a dobilancován vliv DPH.
  
8. září vstoupily v platnost maximální ceny pro nový školní rok 2008/2009, respektující nové předpisy ES a nařízení vlády č. 319/2008 Sb. ze dne 20. srpna 2008, kterým došlo s účinností od 31. srpna 2008 k ukončení poskytování národních podpor. Zrušení národních podpor vedlo ke zvýšení cen u systému běžné distribuce od 1,80 Kč až 3,50 za kus, u automatů pak od 2,50 Kč až 3,70 Kč za kus. Také se i značně zúžil sortiment podporovaných mléčných výrobků, neboť valná část výrobků, dodávaných do škol, kvalitativní požadavky ES pro přiznání podpory pro nadlimitní obsah cukru nesplňovala.

Nejčtenější