Novinky

Plynná paliva

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu
oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Plynná paliva
  • Soukromý sektor

K 1.1. se snížily ceny zemního plynu pro domácnosti v průměru o 4.,2 %.
K 1.4. se zvýšily ceny zemního plynu pro domácnosti o 1,3 %.
K 1.7. došlo ke zvýšení cen zemního plynu pro domácnosti o 1,7 %.
K 1.10. došlo ke zvýšení cen zemního plynu pro domácnosti o 4,8 %.

Nejčtenější