Novinky

Pitná voda a odpadní odvedená voda - vodné a stočné

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu
oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Pitná voda a odpadní odvedená voda
  • Soukromý sektor

Věcně usměrňované ceny pitné vody a odpadní odvedené vody se ve srovnání s rokem 2006 v průměru zvýšily v souhrnu o 6,4 %. Vývoj cen byl v jednotlivých oblastech velmi diferencovaný.

Nejčtenější