Novinky

Plynná paliva

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu
oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Plynná paliva
  • Soukromý sektor

K 1.1 se zvýšily ceny zemního plynu pro domácnosti v průměru o 4,8 % ( od 2,7 % do 8,9 %).
K 1.4. se zvýšily ceny zemního plynu pro domácnosti o 1,4 % .
K 1.7. nebyly ceny plynu měněny z důvodu nezměněných podmínek na trhu s plynem.
  
K 1.10. došlo ke snížení cen zemního plynu pro všechny kategorie odběratelů. Pokles činil 5 % v průměru za všechny kategorie zákazníků, přičemž pro kategorii domácnosti se ceny snížily o 5,5 %.

Nejčtenější