Novinky

Nájemné z bytu a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytů

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu
oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Nájemné z bytu
  • Soukromý sektor

S účinností od 31. března byl schválen zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Podle schváleného zákona se má nájemné zvyšovat od 1.ledna 2007 po čtyři roky v průměru o 14 % ročně, ale velmi diferencovaně podle velikosti a atraktivnosti obce. Základní ceny, cílové hodnoty, maximální přírůstky, územní rozčlenění obcí a roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel a postup při vyhledávání maximálního přírůstku měsíčního nájemného pro konkrétní byt obsahuje sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 333/2006 Sb., které bylo vydáno na základě zmocnění ve výše citovaném zákoně.

Nejčtenější