Novinky

Vnitrostátní výkony spojů

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu
oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Vnitrostátní výkony spojů
  • Soukromý sektor

K 1. květnu 2005 byly cenovým rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu stanoveny nové maximální ceny za vnitrostátní a mezinárodní telekomunikační služby poskytované ČESKÝM TELECOMEM, a.s. Jednalo se nejen o oboustrannou úpravu (zvýšení i snížení) výše maximálních cen, ale i změnu struktury cen. Český statistický úřad vykázal nárůst regulovaných cen telekomunikačních služeb v roce 2005 o 14,4 %.

Nejčtenější