Novinky

Nájemné z bytu a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytů

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu
oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Nájemné z bytu
  • Soukromý sektor

V prosinci 2005 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v pořadí již třetí znění návrhu zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. V únoru 2006 projednal návrh zákona Senát a navrhl určité změny a následně tyto změny odsouhlasila Poslanecká sněmopvna 14. března 2006. zákon má nabýt účinnosti od 31.3. 2006.

Nejčtenější