Novinky

Plynná paliva

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu
oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Plynná paliva
  • Soukromý sektor

Plynná paliva - 2004
K 1. 1. se ceny změnily takto
  velkoodběr o + 1,0 %
  střední odběr o - 0,2 %
  maloodběr podniků o - 1,8 %
  domácnosti o - 2,95 %
K 1. 4. se v průměru snížily ceny pro
  velkoodběr o -4,40%
  střední odběr o -4,25%
  maloodběr podniků o -4,00%
  domácnosti o - 3,5 %
K 1.5. byly ceny sníženy o cca 2,5% z důvodu snížení sazby DPH z 22% na 19%.
K 1. 10. došlo ke zvýšení cen v průměru pro
  velkoodběr o 14,55%
  střední odběr o 13,40%
  maloodběr podniků o 12,98%
  domácnosti o 11,00%

Nejčtenější