Novinky

Doprava osobní vnitrostátní autobusová

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu
oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Doprava osobní vnitrostátní autobusová
  • Soukromý sektor

Pokračovalo věcné usměrňování cen. Snížením koeficientu růstu provozních nákladů (z 1,01 v r. 2002 na 1,00 v r. 2003) reagováno na příznivý vývoj cen pohonných hmot.
V roce 2003 dopravci neprovedli úpravy cen jízdného a jízdné nezvyšovali.

Nejčtenější