Novinky

Plynná paliva

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu
oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Plynná paliva
  • Soukromý sektor

Plynná paliva - 2002
1.1 došlo k plnému odstranění křížových dotací mezi cenami jednotlivých kategorií odběratelů, k odstranění křížové dotace mezi Transgasem a ditribučními společnostmi a k zavedení individuálních cen pro regionální distribuční společnosti a domácnosti.
V průměru se zvýšily ceny pro
  velkoodběr o 1,8 %
  střední odběr o 0,8 %
  maloodběr podniků o 3,9 %
  domácnosti o 4,7 %
1.4. se v průměru snížily ceny pro
  velkoodběr o 9,2 %
  střední odběr o 9,3 %
  maloodběr podniků o 8,7 %
  domácnosti o 8,2 %
1.10. došlo ke snížení cen v průměru pro
  velkoodběr o 10,3 %
  střední odběr o 10,1 %
  maloodběr podniků o 8,2 %
  domácnosti o 7,3 %

Nejčtenější