Novinky

Plynná paliva

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu
oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Plynná paliva
  • Soukromý sektor

Plynná paliva - 2001
1.1. byly zvýšeny ceny zemního plynu (MF) v průměru
pro - velkoodběratele o 10,7 %
  - střední odběr o 16,0 %
  - maloodběr podniků o 16,3 %
  - domácnosti o 24,1 %

Ceny u s. p. Transgas pro dodávky distribučním společnostem vzrostly o 19,9 %.
1.7. zvýšil Energetický regulační úřad - nezávislý regulátor (změna kompetence v regulaci cen energií) ceny plynu dodávaného domácnostem o dalších 11,7 % vprůměru.

Nejčtenější