Novinky

Elektrická energie

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu
oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Elektrická energie
  • Soukromý sektor

1. 1. se zvýšily ceny elektřiny pro domácnosti v průměru o 14 %, a to v dosavadní tarifní struktuře. Zavedení nové tarifní soustavy, včetně pravidel pro přechod ze stávajících tarifů na nové, vyhlásil následně ERÚ.
  
Ceny pro ostatní odběratele se zvýšily při odběru ze sítí velmi vysokého napětí o 4,4 % a u maloodběru podnikatelů o 1,8 %. Naopak poklesly ceny odběru ze sítí vysokého napětí o 3,8 %.

Nejčtenější