Novinky

2001

Přehled vývoje cen regulovaných odvětví v roce 2001.

ilustrace
Typ
Období

Vydáno

Zdravotnictví

1. 7. vstoupily v platnost nové maximální ceny léků a zdravotnických výrobků. Výsledkem oboustranných cenových pohybů konkrétních tuzemských i dovážených výrobků opakovaně dodávaných na trh bylo zachování stability celkové cenové hladiny (Index 99,8).
Z věcného usměrňování cen byly vypuštěny veterinární výrobky a současně zpřesněna regulační pravidla.
1. 1. se zvýšila maximální cena jednoho bodu zdravotního výkonu z 1,- Kč na 1,10 Kč.
  
Platnost maximální ceny byla současně rozšířena i na zdravotní výkony hrazené cizími zdravotními pojišťovnami z těch států, s nimiž má Česká republika uzavřené příslušné mezinárodní dohody.

Vydáno

Pitná voda a odpadní odvedená voda - vodné a stočné

K 1. 1. byla sjednocena pravidla věcného usměrňování cen vody dodávané domácnostem s pravidly platnými pro ceny dodávek ostatním odběratelům a zrušena tak možnost uplatňování nižších cen pro domácnosti a vyšších pro ostatní odběratele.
Ve srovnání s rokem 2000 vzrostly ceny vodného o 9,9 % a stočného o 11,9 %.

Vydáno

Elektrická energie

1. 1. se zvýšily ceny elektřiny pro domácnosti v průměru o 14 %, a to v dosavadní tarifní struktuře. Zavedení nové tarifní soustavy, včetně pravidel pro přechod ze stávajících tarifů na nové, vyhlásil následně ERÚ.
  
Ceny pro ostatní odběratele se zvýšily při odběru ze sítí velmi vysokého napětí o 4,4 % a u maloodběru podnikatelů o 1,8 %. Naopak poklesly ceny odběru ze sítí vysokého napětí o 3,8 %.

Vydáno

Vnitrostátní výkony spojů

1. 1. se ceny telekomunikačních výkonů zvýšily v průměru o 6,4 %. Úpravy prováděl již nezávislý regulátor – Český telekomunikační úřad.

Vydáno

Osobní doprava vnitrostátní železniční

1. 1. byla železniční osobní doprava přeřazena z regulace maximálními cenami do volnější formy věcného usměrňování cen.
  
24.1. byl ve vnitrostátní dopravě rozšířen nárok na zvláštní jízdné pro důchodce ve výši 50 % obyčejného jízdného ve druhé třídě osobních vlaků na všechny kategorie vlaků včetně vlaků EuroCity a InterCity. Zvláštní jízdné se neuplatňuje u příplatků při použití vlaků zvláštní kvality. Ty platí i důchodci v plné výši.

Vydáno

Tepelná energie

1. 1. byla v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu (zastupujícího budoucí ERÚ) vyhlášena přísnější pravidla pro dodávky tepla domácnostem s regulačním limitem možného zvýšení věcně usměrňované ceny o 3,5 % proti úrovni roku 2000.
  
Podle ČSÚ však ceny vzrostly v průměru o 7,6 % za celý rok 2001, z důvodu řady výjimek, které byly ERÚ povoleny, zejména z důvodu promítnutí změn cen zemního plynu.