Novinky

Pitná voda a odpadní odvedená voda - vodné a stočné

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu
oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Pitná voda a odpadní odvedená voda
  • Soukromý sektor

Věcně usměrňované ceny se v průměru zvýšily o 12, 7 %. Jedním z faktorů, který se promítl do nárůstu cen, bylo snížení koeficientu umožňujícího přerozdělení zisku v cenách pro ostatní spotřebitele ve prospěch udržení nižších cen pro domácnosti z 3 na 2.

Nejčtenější