Novinky

Plynná paliva

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu
oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Plynná paliva
  • Soukromý sektor

1.1. se snížily maximální ceny zemního plynu dodávaného s. p. Transgas distribučním společnostem o 10 %. Stálý plat se nezměnil.
Ceny plynu dodávaného domácnostem se neměnily. Pro ostatní odběratele se snížily o 8 % v průměru.
1.9. byly dále sníženy ceny plynu dodávaného Transgasem distribučním společnostem o cca 4 %.

Nejčtenější