Novinky

Plynná paliva

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu
oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Plynná paliva
  • Soukromý sektor

1. 1. byly zvýšeny maximální ceny zemního plynu pro domácnosti i ostatní odběratele o 16,2 % vlivem změny sazby DPH z 5 % na 22 %.
  
1.7. se zvýšily maximální ceny zemního plynu dodávaného domácnostem v průměru o 27 %, v tom stále měsíční platy v průměru o 4,1 % a maximální cena za m3 plynu v průměru o 29,8 %.
Maximální ceny distribučních společností pro ostatní odběratele (mimo domácnosti) stouply o 10 %.
Maximální ceny mezi s.p. Transgas a regionálními distribučními společnosti se v průměru zvýšily o 9,4 %.

Nejčtenější