Novinky

Nájemné z bytu a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytů

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu
oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Nájemné z bytu
  • Soukromý sektor

1. 7. se v souladu s vyhláškou č. 176/1993 Sb., ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb., č. 274/1995 Sb. a č. 86/1997 Sb., zvýšilo maximální čisté nájemné v nájemních bytech v průměru o 26,6 %. Úprava maximálního nájemného byla diferencována v závislosti na velikosti obce. K nejvyššímu zvýšení došlo v Praze o 41 %, k nejnižšímu v obcích do 10 tis. obyvatel o 15 %.

Nejčtenější