Novinky

Tepelná energie

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu
oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Tepelná energie
  • Soukromý sektor

1. 7. byly zvýšeny maximální ceny pro domácnosti o 39 %, to je na 250,- Kč/GJ. V následujících měsících bylo rozhodnuto o převedení cen tepla dodávaného domácnostem do věcného usměrňování s účinností od 1. ledna 1998.
  
Limit růstu věcně usměrňovaných cen tepelné energie pro domácnosti dodávané výrobci a distributorovi vlastníkům bytových objektů a vlastníky blokových a domovních kotelen byl stanoven na 3,9 % proti roku 1996.

Nejčtenější