Novinky

1997

Přehled vývoje cen regulovaných odvětví v roce 1997.

ilustrace
Typ
Období

Vydáno

Plynná paliva

1. 7. byly zvýšeny maximální ceny zemního plynu pro domácnosti o 15 %. Průměrná cena 1 m3 dosáhla 3,56 Kč. Stálý měsíční plat při spotřebě do 900 m3 za rok stoupl ze 7,- Kč na 8,- Kč, nad tuto spotřebu se neměnil (93,- Kč).

Vydáno

Zdravotnictví

1. 1. se zvýšila maximální cena jednoho bodu za zdravotní výkon z 0,80 Kč na 1,00 Kč, to je o 25 %. Ke stejnému datu vzrostly maximální ceny speciálních optických výkonů a oprav a údržby výrobků oční optiky o cca 8,8 %.
1. 7. se snížily maximální ceny léků a prostředků zdravotnické techniky v průměru o 6,6 %.

Vydáno

Tepelná energie

1. 7. byly zvýšeny maximální ceny pro domácnosti o 39 %, to je na 250,- Kč/GJ. V následujících měsících bylo rozhodnuto o převedení cen tepla dodávaného domácnostem do věcného usměrňování s účinností od 1. ledna 1998.
  
Limit růstu věcně usměrňovaných cen tepelné energie pro domácnosti dodávané výrobci a distributorovi vlastníkům bytových objektů a vlastníky blokových a domovních kotelen byl stanoven na 3,9 % proti roku 1996.

Vydáno

Vnitrostátní výkony spojů

1. 1. byly zvýšeny maximální ceny služeb rozhlasových a televizních vysílačů a převaděčů o cca 8,6 %.
  
1. 4. se zvýšily maximální ceny telefonních služeb v průměru o 4 %, z toho měsíční paušální platba o 12,5 % a místní hovorné o 17,1 %, přičemž meziměstské a mezinárodní hovorné zůstalo na dosavadní úrovni. Ke stejnému datu se zvýšily věcně usměrňované ceny vnitrostátních poštovních výkonů v průměru o 27 %.

Vydáno

Osobní doprava vnitrostátní železniční

1. 9. se zvýšilo jízdné v průměru o 33 %. Současně s úpravou jízdného byla zrušena bezplatná přeprava důchodců nad 70 let a stanovena jednotná sleva pro důchodce na 50 % z obyčejného jízdného ve 2. vozové třídě.

Vydáno

Elektrická energie

1. 7. se zvýšily maximální ceny pro domácnosti o 15 %. Průměrná cena 1 kWh dosáhla 1,23 Kč. Současně se zvýšením cen došlo i ke zvýšení stálých měsíčních platů ve všech sazbách (např. měsíční plat u sazby B stoupl ze 40,- Kč na 43,- Kč).

Vydáno

Doprava osobní vnitrostátní autobusová

1. 1. byla upravena pravidla věcného usměrňování cen osobní vnitrostátní autobusové dopravy. V rámci nich byla opět aktualizována pořizovací cena autobusu z 2,1 mil. Kč na 2,5 mil. Kč. Ceny jízdného se zvýšily o cca 7,5 %.