Novinky

Zdravotnictví

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu
oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Zdravotnictví
  • Soukromý sektor

1. 7. byl vydán nový „Seznam maximálních cen léků a prostředků zdravotnické techniky“ s maximálními cenami výrobců a dovozců a sníženy maximální obchodní přirážky prodejců léků, dentálních výrobků a kontaktních čoček.
  
Celková cenová úroveň léků a prostředků zdravotnické techniky z tuzemska i z dovozu se zvýšila o 1,8 %.
  
Ceny tuzemských léků se zvýšily o + 3,3 %, zatímco ceny dovážených poklesly o -1,1 % (celkový cenový index léků 99,9).
  
Ceny prostředků zdravotnické techniky se v průměru zvýšily o +6,4 %, z toho tuzemských o +12,7 a dovážených o +3,4 %.
  
Obchodní přirážka klesla u léků a dentálních výrobků z 38 % na 35 % a u kontaktních čoček ze 44 % na 41 %.

Nejčtenější