Novinky

Tepelná energie

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu
oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Tepelná energie
  • Soukromý sektor

1. 7. byly zvýšeny maximální ceny pro domácnosti o 10 %, to je na 180 Kč/GJ (na vstupu do vytápěného objektu).
  
S účinností od 1. 1. bylo stanoveno, že věcně usměrňované ceny tepelné energie pro domácnosti dodávané výrobci a distributory vlastníkům (správcům) domovních objektů a vlastníky blokových a domovních kotelen, nesmí být vyšší než ceny tepelné energie pro domácnosti v roce 1995 zvýšené o 3,5 %.

Nejčtenější