Novinky

Doprava osobní vnitrostátní autobusová

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu
oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Doprava osobní vnitrostátní autobusová
  • Soukromý sektor

1. 1. byla pro účely věcného usměrňování cen zvýšena pořizovací cena autobusu z 1,7 mil. Kč na 2,1 mil. Kč a současně zkrácena doba odpisování vozového parku z 10ti na 8 let. V návaznosti na toto opatření stouply ceny (jízdné) v osobní autobusové dopravě v průměru o 16 %.

Nejčtenější