Novinky

Automobilové benziny a motorová nafta

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu
oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Pohonné hmoty
  • Soukromý sektor

Vlivem rostoucích cen ropy na světovém trhu byly koncem roku věcně usměrňované ceny benzinu u čerpacích stanic o 7,5 % vyšší než v roce předchozím a ceny motorové nafty o cca 16,5 %. Podle kontrolních zjištění nedošlo při změnách cen k porušení cenových předpisů.

Nejčtenější