Novinky

1996

Přehled vývoje cen regulovaných odvětví v roce 1996.

ilustrace
Typ
Období

Vydáno

Vnitrostátní výkony spojů

1.4. se zvýšily maximální ceny telefonních služeb v průměru o 3 %. Cenová úroveň ve vnitrostátním styku stoupla v průměru o 11 %, v mezinárodním styku naopak poklesla o cca 5 %.
  
Cena impulsu pro automaticky uskutečňované hovory v tuzemsku se zvýšila z ,90 Kč na 2,00 Kč, to je o cca 6 %, cena za používání hlavní účastnické stanice samostatné a podvojné o cca 14 %. Současně se snížila doba trvání impulsu v místním telefonním styku pro silný provoz z 240 sek. na 180 sek. a pro slabý provoz ze 480 sek. na 360 sek.
  
1. 4. byly ceny za pronájem telekomunikačního vedení a okruhů a za pronájem radiokomunikačních analogových okruhů přeřazeny z cen maximálních do věcného usměrňování.

Vydáno

Plynná paliva

K 1. 8. byly zvýšeny maximální ceny zemního plynu pro domácnosti o 15 %. Průměrná cena 1 m3 zemního plynu tak dosáhla 3,09 Kč. Současně byl zvýšen stálý měsíční plat při spotřebě do 900 m3 za rok z 5,- Kč na 7,- Kč.
Maximální ceny pro ostatní odběratele se zvýšily v průměru o 7 %.

Vydáno

Automobilové benziny a motorová nafta

Vlivem rostoucích cen ropy na světovém trhu byly koncem roku věcně usměrňované ceny benzinu u čerpacích stanic o 7,5 % vyšší než v roce předchozím a ceny motorové nafty o cca 16,5 %. Podle kontrolních zjištění nedošlo při změnách cen k porušení cenových předpisů.

Vydáno

Nájemné z bytu a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytů

1. 7. se v souladu s vyhláškou č. 30/1995 Sb., zvýšilo čisté nájemné v bytech s regulovaným nájemným v průměru o 25,6 %.
S účinností od 1. 1. 1996 bylo vyhláškou č. 274/1995 Sb. ze 13. 11. 1995 
 

  • uvolněno nájemné z bytů, které jsou postaveny z hypotéčních úvěrů nebo ze stavebního spoření,,
  • u nově postavených bytů s účastí veřejných prostředků se maximální limit věcně usměrňovaného nájemného změnil z dvojnásobku na trojnásobek základního nájemného včetně úpravy koeficienty každoročního zvýšení,
  • u rekonstruovaných a modernizovaných bytů se maximální limit věcně usměrňovaného nájemného ve výši dvojnásobku základního nájemného ještě upravuje o koeficienty každoročního zvýšení.

Vydáno

Elektrická energie

1. 8. se zvýšily maximální ceny pro domácnosti o 15 % a průměrná cena 1 kWh dosáhla 1,07 Kč.
Ke stejnému datu byly upraveny (zvýšeny) i stálé měsíční platy.

Vydáno

Zdravotnictví

1. 7. byl vydán nový „Seznam maximálních cen léků a prostředků zdravotnické techniky“ s maximálními cenami výrobců a dovozců a sníženy maximální obchodní přirážky prodejců léků, dentálních výrobků a kontaktních čoček.
  
Celková cenová úroveň léků a prostředků zdravotnické techniky z tuzemska i z dovozu se zvýšila o 1,8 %.
  
Ceny tuzemských léků se zvýšily o + 3,3 %, zatímco ceny dovážených poklesly o -1,1 % (celkový cenový index léků 99,9).
  
Ceny prostředků zdravotnické techniky se v průměru zvýšily o +6,4 %, z toho tuzemských o +12,7 a dovážených o +3,4 %.
  
Obchodní přirážka klesla u léků a dentálních výrobků z 38 % na 35 % a u kontaktních čoček ze 44 % na 41 %.

Vydáno

Doprava osobní vnitrostátní autobusová

1. 1. byla pro účely věcného usměrňování cen zvýšena pořizovací cena autobusu z 1,7 mil. Kč na 2,1 mil. Kč a současně zkrácena doba odpisování vozového parku z 10ti na 8 let. V návaznosti na toto opatření stouply ceny (jízdné) v osobní autobusové dopravě v průměru o 16 %.

Vydáno

Tepelná energie

1. 7. byly zvýšeny maximální ceny pro domácnosti o 10 %, to je na 180 Kč/GJ (na vstupu do vytápěného objektu).
  
S účinností od 1. 1. bylo stanoveno, že věcně usměrňované ceny tepelné energie pro domácnosti dodávané výrobci a distributory vlastníkům (správcům) domovních objektů a vlastníky blokových a domovních kotelen, nesmí být vyšší než ceny tepelné energie pro domácnosti v roce 1995 zvýšené o 3,5 %.

Vydáno

Pitná voda a odpadní odvedená voda - vodné a stočné

Věcně usměrňované ceny vodného a stočného pro domácnosti v průměru dosáhly 18 Kč/m3. Ceny jednotlivých vodárenských společností se však od tohoto průměru odchylují v rozmezí + 50 % až - 50 %. (Šetření MF).